torstaina, toukokuuta 25, 2017

Turhanpäiväinen päivitys

Netissä on paljon niitä, jotka jaksavat valittaa, kun julkaistaan kuvia syömästään ruuasta, ravintoloista missä käy ja kissoista, kun ne tekee jotain söpöä. Aivan kuin ne, jotka jakavat poliittista propagandaa (ihan mihin suuntaan vaan) olisivat automaattisesti parempia ihmisiä. Heidän keskustelunsa muuttavat maailmaa ja kaikki muu on turhaa höttöä ja siitä saa varmasti syövän vain lukemalla. Näin kärjistetysti.

Kyllä minäkin facebookissa osallistun keskusteluun erilaisista arvoista, jos minulla on niihin sanottavaa ja tiedän asiasta jotain, mutta pidän silti blogia minkä sisällön voisi luokitella hyvinkin turhaksi tai jopa narsistiseksi. Täällä on paljon kuvia minusta ja toivon että vaatekuvista joku voi saada ideoita ja ruokakuvat antavat innostuksen kokeilla jotain mitä ei ole kokeillut. Kun käyn jossain ja kerron esimerkiksi kahvilasta tai rannasta niin muutkin löytävät halutessaan sen paikan. Turistitkin saattavat löytää Rovaniemeltä muutakin kuin Joulupukin ja Mcdonaldsin.

Tälläiset turhanpäiväiset asiat muistuttavat, että maailmassa on muutakin kuin sekasortoa. Minua alkaa itseäni ahdistamaan asiat ja ihmiset suhteellisen helposti, blogin pitäminen, askartelu, vaatteiden miettiminen yms. pitää minut paremmin toimintakykyisena kuin jatkuva aatteiden ja poliittisten agendojen ajaminen eteenpäin. Pyrin vaikuttamaan asioihin mielelläni enemmän konkreettisesti kuin nettikirjoitteluilla. Se että murehdin itseni työkunnottomaksi ei auta ketään hädässä olevaa.

Se, että asioita kuvataan paljon kehittää valokuvaamistaitoa ja kykyä nähdä asioita, jotka miellyttävät silmää tai ovat hauskoja. Siinä ei ole muuta pahaa kuin se, että saattaa unohtaa elää ja nauttia elämästä jatkuvan kuvakulman etsimisen takia. Ne, jotka ottavat kameran esiin, kun heidän pitäisi ojentaa auttava käsi ovat eri asia, koska se tosiaan vahingittaa jo muita ihmisiä.

Kulttuurihistorian ja erilaisten tutkimusten näkökulmasta tuli itselleni myös ajatus, että vanhat päiväkirjat ovat erittäin tärkeää materiaalia, kun tahdotaan tietää miten on eletty. Näitä ei vaan löydy kaikista sosiaaliluokista ja tämä värittää näkökulmaa miten jollain vuosikymmenellä on eletty. Facebookin ja blogien myötä sitä engelmaa ei tulevaisuudessa ole, koska monen ihmisen arki on löydettävissä. Minä olen ajatellut, että oma graduni voisi koskea jollain tavalla sosiaalista mediaa ja sen vaikutuksista (en ole varma vielä). Tai ainakin voisin käyttää sosiaalista mediaa hankkiessani tietoa.


 Useless stuff

 There are a lot of people on the web who complain about publishing pictures of food, restaurants you like, and cats when they do something cute. Just as those who share political propaganda (in any direction) would be automatically better people. Their conversations change the world and everything else is unnecessary fuss, and it is sure to get cancer just by reading those fuss. 

In facebook I can  talk talk about different values ​​if I have something to say and I know something about it, but I still like to write the blog what content could possibly be considered as useless or even narcissistic. Here are a lot of pictures about me and I hope some of the pictures of my clothing can give some ideas and the food pictures gives you the pleasure to try something that you have not tried. When I go somewhere and tell, for example, about a cafe or a beach, then others will also find the place where they meaby want to go. Tourists may find more than Santa Claus and McDonalds in Rovaniemi (I hope).   

These unnecessary things remind us that in the world there are more than the confusion. I start to anguished about things and people relatively easily. Keeping blog, crafting, thinking about clothes, etc. makes me more functional than constant thinking contantly about problems of the world and political agendas. I'm keen to be more interested in doing things more concretely than online writing. Even if I would worry about everything would not help anyone in distress. 

The fact that peaple are taking a lot og pictures develop photography skills and the ability to see things that are pleasing to the eye or are just fun. There is nothing harmful in that. Just remember to live and enjoy life and don't lose wonderful moments because of the search of best angle for instagram or whatever. Those who take the camera out when they should to give a helping hand are a different thing because it really is hurting people around you. 

From the point of view of cultural history I think that old diaries are a very important material to get information of how people have lived. These are not just found in all social classes, and this distort the perspective of how some decade has passed. With Facebook and blogs, this problem will not be in the future because the everyday life of many people can be found easily. I am thinking that my master's thesis could apply to in some way social media and its impact on something (I'm not sure yet). Or at least I could use social media to get material for my study.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti